Važni
datumi

DATUM TIP KOTIZACIJE
05. mart – 07. 14. maj 2024. Rana kotizacija
od 15. maja 2024. Kasna kotizacija
21. mart – 30. april 2024. Prijava apstrakata
do 07. maja 2024. Notifikacija o prihvaćenom radu

/span

DATUM TIP KOTIZACIJE
05. mart – 07. maj 2024. Rana kotizacija
od 08. 15. maja 2024. Kasna kotizacija
21. mart – 30. april 2024. Prijava apstrakata
do 07. 14. maja 2024. Notifikacija o prihvaćenom radu