Udruženje
Protetičara
Srbije

O nama

Udruženje Protetičara Srbije PROS osnovano je na inicijativu nastavnika i saradnika Klinike za Stomatološku protetiku, Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa idejom da okupimo specijaliste stomatološke protetike, a uključimo sve doktore stomatologije zainteresovane za dalje usavršavanje u oblasti konvencionalne i implantat protetike, estetske i digitalne stomatologije. Želimo da spojimo struku i nauku, razmenjujemo znanje i iskustvo, delimo informacije o aktuelnim događanjima u svetu protetike i zajedno radimo na unapređenju stomatologije u Srbiji.

Ciljevi Udruženja:

  • Organizovanje programa kontinuirane edukacije, predavanja, radionica i obuka za doktore stomatologije, zubne tehničare i stomatološke sestre;
  • Promocija savremenih protetskih procedura, tehnologija i gradivnih materijala;
  • Saradnja sa stomatološkim udruženjima u zemlji i regionu;
  • Međunarodna saradnja sa stomatološkim udruženjima;
  • Saradnja sa stomatološkim fakultetima u zemlji i inostranstvu;
  • Definisanje protokola rada u konvencionalnoj i implantat protetici u cilju unapređenja kliničke prakse.

Plan Udruženja za 2024. godinu obuhvata organizaciju prolećnog i jesenjeg simpozijuma, koji će biti akreditovani od strane Zdravstvenog Saveta Srbije, a kod nadležne Stomatološke Komore Srbije.
Stomatološki fakultet u Beogradu biće domaćin ovogodišnjeg jesenjeg simpozijuma, dok je naredne 2025.godine organizacija poverena Klinici za dentalnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Potreban nam je vaš entuzijam i podrška da Udruženje Protetičara Srbije zaživi i jača, a naši skupovi postanu prestižni naučni i stručni događaji u zemlji i regionu.

Postanite PROtetičar Srbije PROS i dajte svoj doprinos stomatološkoj zajednici u Srbiji.

Predsednik Udruženja:
Prof. dr Aleksandra Špadijer Gostović

Potpredsednik:
Doc. dr Katarina Radović