Članstvo i
njegovi benefiti

Specijalisti stomatološke protetike i doktori stomatologije kojima je protetika oblast interesovanja, mogu postati članovi Udruženja Protetičara Srbije, popunjavanjem pristupnice na sajtu Udruženja i uplatom članarine za tekuću godinu, čime stiču uslov za status redovnog člana.

Pogodnosti za članove PROS- a uključuju:

  • niže cene kotizacija na prolećnom simpozijumu,
  • besplatna edukacija na jesenjem simpozijumu, čiji će ovogodišnji domaćin biti Stomatološki fakultet u Beogradu,
  • pristup stručnim skupovima, radionicama, kursevima po povoljnijim uslovima,
  • promotivne akcije proizvoda, instrumenata, aparata u saradnji sa našim partnerima iz dentalne industrije,
  • redovno informisanje o aktuelnim događanjima, predavanjima, kursevima i radionicama renomiranih protetičara.

Primere popunjenih naloga za godišnju članarinu možete videti na sledećem linku.

Popuni pristupnicu