Smernice

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem PROS 24

24. i 25. maj 2024. godine, Zlatibor, Grand Hotel Tornik

Kongres će biti akreditovan za stomatologe, stomatološke sestre i zubne tehničare.

UPUTSTVO AUTORIMA

 • Autor može prijaviti najviše dva rada.
 • Autor može biti prvi samo na jednom radu.
 • Na svakom radu može biti do tri autora.
 • Za prijavu rada, prvi autor ili jedan od koautora, mora biti registrovan kao učesnik.
 • Rad u vidu apstrakta moguće je prikazati kao klinički prikaz slučaja ili bazično istraživanje.
 • Apstrakte slati u strukturiranoj formi:
  • Za kliničke prikaze slučaja: uvod (sa ciljem istraživanja), prikaz pacijenta, zaključak i literatura;
  • Za bazično istraživanje: uvod (sa ciljem istraživanja), materijali i metode, rezultati, zaključak i literatura.
 • Maksimalan broj reči u apstraktu je 300.
 • Font: Times New Roman 12
 • Apstrakte poslati na e-mail kontakt@proteticari-srbije.rs kao Word dokument.
 • Naslov rada može sadržati do 15 reči.
 • Prihvaćeni radovi biće prezentovani kao posteri u elektronskoj formi i objavljeni u elektronskom zborniku radova i na sajtu Udruženja.

Za recenziju prijavljenih radova zadužen je Naučni odbor Simpozijuma, a potrvda o prihvatanju rada biće poslata na e-mail adresu prvog autora rada.

Važni datumi
Prijava apstrakta
Prijava apstrakta
21.03.2024 – 30.04.2024.
Potvrda o prihvatanju apstrakta
30.04.2024 – 07.05.2024.
E-mail:
kontakt@proteticari-srbije.rs
Predsednik Naučnog Odbora
Prof. dr Aleksandra Špadijer Gostović